Ενημέρωση

Τα 6 ελληνικά νησιά που επιλέχθηκαν από το Clean Energy for EU Islands

Το ταξίδι ξεκινά για 6 Ελληνικά νησιά από σύνολο 30 νησιών από όλη την Ευρώπη που βάζουν στόχο να καλύπτουν το 100% των ενεργειακών τους αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2030! Τα Ελληνικά 6 επιλεχθέντα νησιά είναι: Αστυπάλαια,  Ικαρία, Λέσβος, Μεγίστη, Τήλος, Ψαρά

Το ΔΑΦΝΗ ως εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά” θα παρέχει υποστήριξη, σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Γραμματείας διαχείρισης της πρωτοβουλίας, σε όλα τα νησιά ώστε να επιτύχουν τους απαιτητικούς τους στόχους και σχέδια.
Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις έχουν υποβληθεί με επικεφαλής αιτούντες του Δήμους των νησιών διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις θα αντικατοπτρίζουν τις προτάσεις τις προτάσεις των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών.