Τεχνική Υποστήριξη

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στα μέλη του για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την αποδοτική διαχείριση των υποδομών τοπικά, την ωρίμανση και υλοποίηση έργων τοπικής ανάπτυξης, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και τη δυνατότητα κατάρτισης των στελεχών των ΟΤΑ στους ανωτέρω τομείς.

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Ψαρών

Τίτλος πρόσκλησης: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια του Δημαρχείου, του Αγροτικού Ιατρείου της Αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου. Η πρόταση προβλέπει: αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και των αυτοματισμών αυτού, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά LED και αισθητήρες ελέγχου, προσθήκη μόνωσης στέγης και δωμάτων, εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 • Π/Υ: 545.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Αντικατάσταση – επέκταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου

Τίτλος πρόσκλησης: Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου και την αντικατάσταση τμημάτων με κατάλληλους αγωγούς για τη διανομή του νερού στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, όπου οι αγωγοί είτε δεν υφίστανται, είτε είναι κατασκευασμένοι από ακατάλληλο υλικό, είτε έχουν ανεπαρκή διάμετρο, είτε παρουσιάζουν θραύσεις λόγω παλαιότητας ή κακής κατασκευής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη κατανάλωση και να υποβαθμίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Για την προστασία των αγωγών θα τοποθετηθούν δικλείδες μείωσης-ρύθμισης πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών, προκειμένου να αποφεύγονται οι υψηλές πιέσεις σε συγκεκριμένα χαμηλά σημεία των δικτύων ύδρευσης. Επίσης, θα τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η απομόνωση τμημάτων του δικτύου. Το συνολικό μήκος νέων αγωγών στους οικισμούς Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου, υπολογίζεται περίπου σε 5,8χλμ.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
 • Π/Υ: 540.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια του Παλιού Δημαρχείου και του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας και συγκεκριμένα προβλέπει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς και υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα).

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
 • Π/Υ: 50.482,88€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Amorgos Heritage Routes

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Η Αμοργός θεωρείται ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες, οι οποίοι βασίζουν το ταξίδι τους στην πεζοπορία. Καθώς αποτελεί ένα νησί ήπιας ανάπτυξης, η διατήρηση του τοπίου και του παραδοσιακού τρόπου ζωής διασφαλίζει μία αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία, η οποία δύναται να βασιστεί στην περιήγηση με τα πόδια. Η Πράξη αφορά την αντικατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανση με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η νέα νομοθεσία ΥΑ με Αριθ. 151344/165, «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών».

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
 • Π/Υ: 36.846,60€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Ο Δήμος Αντιπάρου, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησής του, χρηματοδότησε την ανάπτυξη ενός Δικτύου Περιήγησης με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη γνωριμία των κατοίκων του νησιού αλλά και των επισκεπτών με την ύπαιθρο της Αντιπάρου. Μέσω της Πράξης ο Δήμος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού δυναμικού περιεχομένου για την ανάδειξη της φυσικής και λαογραφικής κληρονομιάς που φέρουν τα μονοπάτια του.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • Π/Υ: 26.102,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ψηφιακός ξεναγός γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμώλου

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Η Πράξη αφορά στην ανάδειξη  του γεωλογικού πλούτου και των γεωλογικών διαδρομών της Κιμώλου μέσω  μίας  ψηφιακής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές αλλά και με την προβολή του ψηφιοποιημένου περιεχομένου με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Οι επισκέπτες της Κιμώλου θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη γεωλογία του νησιού, να ενημερωθούν και παράλληλα να απολαύσουν την περιήγηση τους.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
 • Π/Υ: 26.102,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Πολιτισμική διαδρομή Κύθνου

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Ο Δήμος Κύθνου χρηματοδότησε το σχεδιασμό της θεματικής περιήγησης με την επωνυμία «Πολιτιστική Διαδρομή Κύθνου». Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάδειξη των στοιχείων της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία υποδείχθηκαν από την ίδια την τοπική κοινωνία μέσα από μια σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς. Η Πράξη  αφορά στην άρτια οργάνωση της σήμανσης των διαδρομών αλλά και των σημείων ενδιαφέροντος που αναδεικνύονται μέσω της θεματικής αυτής περιήγησης.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
 • Π/Υ: 36.570,70€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ανάδειξη δικτύου περιήγησης Δ. Μήλου

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Ο Δήμος Μήλου με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση της δασικής μελέτης ανάδειξης των μονοπατιών του μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το έργο εξασφαλίζει την προσέγγιση θέσεων φυσικού και γεωλογικού κάλλους με παράλληλη ανάδειξη αξιοθέατων σε διαδρομές συνολικού μήκους 74 χιλιομέτρων. Κατά την υλοποίηση θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης της βατότητας των μονοπατιών και εργασίες για την άρτια σήμανση, πληροφόρηση και ενημέρωση των επισκεπτών και η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
 • Π/Υ: 98.451,18€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού – Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Η Σέριφος χαρακτηρίζεται από πλούσια γεωποικιλότητα, βιοποικιλότητα, πολιτισμική κληρονομιά και λαϊκή παράδοση. Στόχος της Πράξης είναι η ανάδειξη των γεώτοπων, του επιστημονικού – εκπαιδευτικού – τουριστικού ενδιαφέροντος που εγείρουν και των αξιών που πρεσβεύουν (γεωδιατήρηση, γεωπροστασία) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του γεωτουρισμού στο νησί.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
 • Π/Υ: 50.375,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ψηφιακή περιήγηση στις διαδρομές Περιβαλλοντικού και Αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου

Τίτλος πρόσκλησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Τα μονοπάτια της Φολεγάνδρου αποτελούσαν από την αρχαιότητα το βασικότερο σύστημα πρόσβασης των κατοίκων μεταξύ των οικισμών και των χώρων αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του Δικτύου Περιήγησης αποτέλεσαν η ανεπτυγμένη κτηνοτροφία της περιοχής και η ύπαρξη παραδοσιακών λιθόστρωτων οδών και μονοπατιών για την πρόσβαση σε αγροικίες, ακτές και σε σημεία αγροτικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Ξεναγού σε διαδρομές του νησιού με έντονο περιβαλλοντικό και αγροτικό ενδιαφέρον με χρήση φορητών συσκευών.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
 • Π/Υ: 26.102,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ΦΑΣΗ)

Τίτλος πρόσκλησης: Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ., το οποίο θα ξεκινά από τη δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και θα καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος του οικισμού, τις αντλίες και τους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις προς τη δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις διάφορες γεωγραφικές ενότητες και τις πιεζομετρικές ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των δρόμων που έχει σημειωθεί οικιστική ανάπτυξη.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • Π/Υ: 975.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Φούρνων Κορσέων

Τίτλος πρόσκλησης: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Θύμαινας, του Δημοτικού Σχολείο Φούρνων και του Δημοτικό σχολείο Χρυσομηλιάς. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και των αυτοματισμών αυτού, η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά LED και αισθητήρες ελέγχου, η προσθήκη μόνωσης στέγης και δωμάτων και η εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας στο Δημοτικό Σχολείο Φούρνων.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ
 • Π/Υ: 318.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΕΠΑΛ ΓΕΛ Μούδρου

Τίτλος πρόσκλησης: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ ΓΕΛ Μούδρου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και των αυτοματισμών αυτού, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά LED και αισθητήρες ελέγχου.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
 • Π/Υ: 298.290,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών

Τίτλος πρόσκλησης: Δράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το έργο αφορά στην εκτέλεση ήπιων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της Χερσονήσου του Καλάμου Ανάφης, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προώθησης και προβολής της διαδρομής ως θεματικό τουριστικό προϊόν. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη και προβολή της πεζοπορικής διαδρομής συνολικού μήκους 10,6 χλμ, που συνδέει τη Χώρα με την κορυφή Καλάμου, προστατευόμενες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
 • Π/Υ: 106,393,92€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Δ. Κύθνου

Τίτλος πρόσκλησης: «∆ράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας»

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την ανάδειξη και λειτουργία του Σπηλαίου “Καταφύκι” του οικισμού Δρυοπίδας στο νησί της Κύθνου και ειδικότερα στην υλοποίηση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού και προστασίας των διαδρόμων διέλευσης/περιήγησης του κοινού εντός του Σπηλαίου, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων και πετρωμάτων. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ηχητικής ξενάγησης.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
 • Π/Υ: 392.553,53€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου-Δημοτικού σχολείου Νέας Κούταλης και Γυμνασίων Λιβαδοχωρίου & Μούδρου

Τίτλος πρόσκλησης: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κούταλης & των Γυμνασίων Λιβαδοχωρίου και Μούδρου. Συγκεκριμένα αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και των αυτοματισμών αυτού, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά LED και αισθητήρες ελέγχου και προσθήκη μόνωσης στέγης.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
 • Π/Υ: 658.570,76€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2018

Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Παροικιάς Πάρου με χρήση φορητών συσκευών

Τίτλος πρόσκλησης: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

H πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής η οποία θα χρησιμοποιείται κατά την περιήγηση στις Πολιτιστικές Διαδρομές της Παροικιάς και θα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους επισκέπτες στη φυσική τους πλοήγηση στο χώρο, περιλαμβάνοντας και ακουστική ξενάγηση. Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στα προτεινόμενα από τις διαδρομές σημεία ενδιαφέροντος και να διατρέχει ένα πλούσιο όγκο πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • Π/Υ: 161.200,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ψηφιακή ξενάγηση στον λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία της Κύθνου

Τίτλος πρόσκλησης: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

H πρόταση αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της Κύθνου, μέσω περιήγησης σε πολιτιστικούς πόρους των παραδοσιακών οικισμών, και σε υπαίθρια σημεία της αγροτικής οικονομίας του νησιού. Ο επισκέπτης σε πρώτο στάδιο, θα έρθει σε επαφή με το πολιτιστικό απόθεμα της Κύθνου, μέσω σημείων λαογραφικού ενδιαφέροντος στους οικισμούς της Χώρας και της Δρυοπίδας, και σε δεύτερο στάδιο, μέσω σημείων ενδιαφέροντος της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου του νησιού.

 • ΠΗΓΗ: ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
 • Π/Υ: 88.641,40€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Πάτμου

Τίτλος πρόσκλησης: Χρηματοδότηση Έργων Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Στο Δίκτυο Οδοφωτισμού των ΟΤΑ

Σκοπός του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Πάτμου, η οποία θα συντελέσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του δημοτικών δαπανών για το φωτισμό οδών και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού και τέλος θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας του νησιού.

 • ΠΗΓΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 • Π/Υ: 684.418,62€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάδειξη μιας Διαδρομής Ερμηνείας της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τίτλος πρόσκλησης: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Η προτεινόμενη Διαδρομή Ερμηνείας της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκτείνεται από τον Αγ. Ιωάννη μέχρι τον εγκαταλελειμμένο αγροτικό οικισμό Γερά και καταλήγει στην κορυφή Κουτσούμπας. Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από μία ενότητα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με σημαντικές οικολογικές αξίες και αξιόλογους γεωλογικούς σχηματισμούς. Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια Πινακίδων Υποδοχής, Πινακίδων Κανονισμού Συμπεριφοράς σε περιοχές Natura 2000, Πινακίδων Ερμηνείας και Πινακίδων Ερμηνείας τύπου «αναλόγιoυ» για την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα όρασης. Επίσης, την προμήθεια ξυλοκατασκευών και εξοπλισμού για την παρατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας και την παραγωγή ενός οδηγού τσέπης για την αναγνώριση των πουλιών.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
 • Π/Υ: 56.935,60€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης

Τίτλος πρόσκλησης: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού στην ύπαιθρο της Ρόδου. Ο σύγχρονος ξεναγός πλοήγησης θα λειτουργεί ως εφαρμογή συμβατή σε «έξυπνες» συσκευές με iOS και Android. Η πρόταση προβλέπει: ενέργειες συλλογής, καταγραφής, ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας και την ανάπτυξη του ψηφιακού ξεναγού.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
 • Π/Υ: 50.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Mobile App Δίκτυο Γεωδιαδρομών

Τίτλος πρόσκλησης: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Η πρόταση αφορά στην ανάδειξη των γεωλογικών διαδρομών της Νισύρου μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής για «έξυπνες» συσκευές. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη γεωλογία του νησιού και να περιηγηθούν με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, εμπλουτίζοντας την εμπειρία τους.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
 • Π/Υ: 50.000,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Ανάδειξη Δικτύου Πεζοπορικών και Ποδηλατικών Διαδρομών

Τίτλος πρόσκλησης: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Η πρόταση περιλαμβάνει εργασίες απλής συντήρησης μονοπατιών, εργασίες βελτίωσης των μονοπατιών και προμήθεια σήμανσης για την άρτια περιήγηση των επισκεπτών. Ο Δήμος Λειψών μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα καταφέρει να αναδείξει την ιδιαίτερη φυσική κληρονομιά του νησιωτικού συμπλέγματος και να συμβάλλει στη διατήρηση και την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
 • Π/Υ: 215.925,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Αξιοποίηση και ανάδειξη μονοπατιών

Τίτλος πρόσκλησης: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Η πρόταση αφορά στην επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης εφαρμογής αρχιτεκτονικών σε δασοτεχνική μελέτη με βάση τη νέα νομοθεσία (ΥΑ με Αριθ. 151344/165 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) – Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών) καθώς και στην υλοποίηση εργασιών βελτίωσης της βατότητας και σήμανσης των μονοπατιών.

 • ΠΗΓΗ: ΠΑΑ 2014-2020
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
 • Π/Υ: 113.408,00€
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Αιολικό πάρκο της ΔΕΥΑ Κω ισχύος 1,8 MW στη θέση Αγία Μαρίνα του Δήμου Κω.

Τίτλος πρόσκλησης: Άνευ

Παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του προτεινόμενου έργου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αξιολόγησης και επικαιροποίησης των απαιτούμενων μελετών, αδειών και εγκρίσεων.

 • ΠΗΓΗ: ΑΝΕΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
 • Π/Υ: ΑΝΕΥ
 • ΣΤΑΔΙΟ: ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017