Ευρωπαϊκά έργα

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετέχει ως εταίρος ή/και συνεργαζόμενος εταίρος σε Ευρωπαϊκά έργα, εξασφαλίζοντας πόρους για την υλοποίηση δράσεων και έργων στα νησιά-μέλη του στους τομείς των ΑΠΕ, έξυπνων δικτύων (ενέργεια, νερά, μεταφορές) και αποθήκευσης ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και στον οδοφωτισμό, της ηλεκτροκίνησης, του ολοκληρωμένου τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού, και της κυκλικής οικονομίας.