Αρχική

Τα νησιά μας, τόποι παραγωγής και ευημερίας

ΔΑΦΝΗ

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ είναι μία Αστική, Μη-Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών, στον βιώσιμο τουρισμό αξιοποιώντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των νησιών και στη λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ενημέρωση

Το ∆ΑΦΝΗ σε αριθμούς

0
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
0
ΜΕΛΗ
0
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ
0
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ
0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ