Λοιπά έργα

Πέρα από τα Ευρωπαϊκά, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ υλοποιεί σειρά έργων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τα μέλη του συνολικά, καθώς και για επιμέρους νησιά, αντλώντας από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

RE-CYCLADES

Κλείνοντας τον κύκλο του πλαστικού για βιώσιμες νησιωτικές κοινότητες - ενισχύοντας την εκπαίδευση για την επόμενη γενιά  [...]

Κύθνος Έξυπνο Νησί

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8 εκ. ευρώ το «Κύθνος – Έξυπνο Νησί» είναι το μεγαλύτερο έργο τεχνολογικής καινοτομίας που έχει εφαρμοστεί ποτέ στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο και ως τέτοιο θα αποτελέσει έργο ορόσημο για τη χώρα αλλά και την διεθνή κοινότητα.

Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών νησιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας

Αντικείμενο της μελέτης είναι να παράξει μια ενδελεχή τυπολόγηση του συνόλου του Ελληνικού νησιωτικού χώρου, μέσω της ανάλυσης των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των διαφόρων νησιών.

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Πρόκειται για μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για όλα τα Ελληνικά νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Με ελεύθερη πρόσβαση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της Πύλης, παρεμβαίνοντας με σχόλια και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην πληρότητα των πληροφοριών. Η ΥΓΕΠ Νήσων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στην έρευνα και στη διαμόρφωση αναπτυξιακή νησιωτικής πολιτικής.

Πολίτες και μαθητές συνεργούν για την παραγωγή πράσινης ενέργειας σε νησιά

Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν πρακτικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, σε συνεργασία με τους Δήμους που συμμετέχουν στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και με την ενεργό συμμετοχή πολιτών, δασκάλων και μαθητών των νησιών.

Μαθητικός Διαγωνισμός: Τα νησιά μας, φάροι βιώσιμης ανάπτυξης”

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που διοργανώνει το ΔΑΦΝΗ με την υποστήριξη […]