Ενημέρωση

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις

Με σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο για τα Έξυπνα Νησιά και τις Έξυπνες Μικρές Πόλεις που διοργάνωσε το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και το δημοσιογραφικό portal για την ενέργεια Energypress, στις 22 & 23 Φεβρουαρίου στο Ιωνικό Κέντρο, στην Πλάκα. Το βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των προϋποθέσεων για την Έξυπνη Ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο, η διάκριση των ρόλων (κράτος, Δήμοι, επιχειρήσεις, ενώσεις πολιτών, Πανεπιστήμια), καθώς και η παρουσίαση του πολύπλοκου χάρτη της υποστήριξης (τεχνικής και οικονομικής) που μπορούν να έχουν οι μικρές και μεσαίες πόλεις και τα νησιά από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα.

Φωτογραφικό υλικό στην επίσημη σελίδα του Ενεργειακού & Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου.