Ενημέρωση

Έγκριση χρηματοδότησης για δύο σημαντικά έργα τοπικής ανάπτυξης σε Κύθνο και Μήλο

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ», που υλοποιήθηκε από πόρους των εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αποτέλεσε ένα κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για εκπόνηση μελέτης αλλά και για την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης των υπό μελέτη έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα αυτού του εργαλείου, το ΔΑΦΝΗ υποστήριξε το Δήμο Κύθνου και το Δήμο Μήλου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Μελετών στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 84.940,00 € για το Δήμο Κύθνου αφορά:

  • την αναβάθμιση, βελτιστοποίηση και αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χώρα, Δρυοπίδα και Μέριχας,
  • έργα εξωτερικού υδραγωγείου για την αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας στην κεφαλή των δικτύων ύδρευσης Μέριχα και Νότιων Οικισμών και
  • αξιοποίηση των νέων δεξαμενών Τσούκα και Αγίων Θεοδώρων.

Αντίστοιχα για το Δήμο Μήλου, η εγκεκριμένη χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 26.723,00 € αφορούν:

  • το σχεδιασμό του Δικτύου Περιήγησης και
  • την προμέτρηση των προτεινόμενων έργων (εργασίες βελτίωσης βατότητας – σήμανση – χωροθέτηση συμπληρωματικών υποδομών για θέσεις ανάπαυσης και θέας).

Ένα έργο υποδομής όπως η ύδρευση αλλά και ένα έργο τοπικής ανάπτυξης όπως η ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των πεζοπορικών δικτύων περιήγησης, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της προσφοράς υπηρεσιών του ΔΑΦΝΗ στα νησιά-μέλη του.

Αναζητούμε διαρκώς αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία δίνουν προτεραιότητα χρηματοδότησης σε μικρούς Δήμους που δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές (τεχνική υπηρεσία) ή το κατάλληλο προσωπικό ώστε η προσφορά μας να είναι συνεχόμενη και ουσιαστική.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας για την έγκαιρη και επιτυχή υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Μελετών αλλά και για τις επόμενες ενέργειες που αφορούν την προσχώρηση των εγκεκριμένων Δικαιούχων στο πρόγραμμα.