Ενημέρωση

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου HAPPEN

Η αρχή της εβδομάδας μας βρήκε στο Μιλάνο για την εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου HAPPEN. Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος, διασφαλίζοντας τη διάχυση των αποτελεσμάτων στα μέλη του. Από την Ελλάδα, σημαντική είναι η συμμετοχή της Ομάδας Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και του Ενεργειακού & Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ).

Το HAPPEN έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, γιατί θα προτείνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, χρηματοδοτικά και επενδυτικά μοντέλα αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα επιμέρους ρυθμιστικά πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν στο έργο – Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα και Κύπρο – που θα υποστηρίξουν τη ριζική ανακαίνιση κτιρίων, κυρίως ιδιωτικών αλλά και δημόσιων.

Οι λύσεις που θα προκύψουν θα είναι προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες και το οικονομικό περιβάλλον της Μεσογείου, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη εφαρμογή από τις συμμετέχουσες χώρες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nearly Zero Energy Efficiency Buildings – nZEB), ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Οι λύσεις που θα προκύψουν στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν σε 8 πιλότους, εκ των οποίων οι 3 προβλέπουν μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις σε συγκροτήματα (κοινωνικών) κατοικιών και πέριξ αυτών: Castellòn de la Plana (Βαλένθια, Ισπανία), Les Crottes (Μασσαλία, Γαλλία) και Riqualifichiamo in comune (Μιλάνο, Ιταλία). Οι υπόλοιποι 5 πιλότοι προβλέπουν μικρότερες παρεμβάσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, όπως: ένα παιδικό σταθμό, μια πολυκατοικία, το ιστορικό μουσείο του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, δημοτικούς ξενώνες στα νησιά Πάρο και Νίσυρο.

Με τις πιλοτικές εφαρμογές σε ζωντανές συνθήκες, το HAPPEN θα επιδιώξει να φέρει κοντά τους βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε κάθε χώρα/τόπο όπως: φορείς χάραξης πολιτικής, ιδιοκτήτες – ενοικιαστές – διαχειριστές κτιρίων, εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών, κτηματομεσίτες, κατασκευαστές, κ.ά.

Με συνολικό προϋπολογισμό περί τα €2 εκ., διάρκεια 3 χρόνια και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020, το HAPPEN φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις για το πώς μπορεί το κτιριακό απόθεμα των χωρών της Μεσογείου να γίνει ριζικά ενεργειακά αποδοτικό, με πολλαπλά οφέλη, οικονομικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά.