Ενημέρωση

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νήσων

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νήσων (ESIN) διοργάνωσε την ετήσια συνάντησή της σε συνεργασία με το Orkney International Science Festival στο Όρκνεϊ της Σκωτίας μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου.

Περίπου 30 εκπρόσωποι νησιωτικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικτύων και φορέων από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Εσθονία, την Ελλάδα και φυσικά τη Σκωτία συναντήθηκαν με σκοπό να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης των νησιών σε τομείς όπως: η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές κ.ά.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ εκπροσωπήθηκε από τον Διαχειριστή κ. Κώστα Κομνηνό, ο οποίος παρουσίασε την Πρωτοβουλία Έξυπνα Νησιά, δεδομένου ότι το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συντονίζει την Πρωτοβουλία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Κομνηνός παρουσίασε επίσης καινοτόμα πιλοτικά έργα που πραγματοποιούνται σε Ελληνικά νησιά, όπως το έργο WiseGrid, το οποίο περιλαμβάνει πιλοτικές εφαρμογές στην Κύθνο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Brendan Devlin, ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Dominique Ristori. Ο κ. Devlin παρουσίασε την Πολιτική Διακήρυξη για την “Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά”, που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με 14 Κράτη-Μέλη στις 18 Μαΐου στη Μάλτα. Η Διακήρυξη αποτελεί προπομπό θεσμοθέτησης ενός σταθερού, μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση – από ιδιώτες επενδυτές ή/και μέσω μόχλευσης με Ευρωπαϊκά κονδύλια – καινοτόμων έργων καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας στα νησιά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ