Ενημέρωση

Η γέννηση του Γεωπάρκου Κυκλάδων

Μπορούν οι Κυκλάδες να αποτελέσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό θεματικού τουρισμού; Η απάντηση είναι ναι αλλά ποια θα είναι η κοινή θεματική αφήγηση που θα συνδέει τα νησιά;

Η μυθολογία αφηγείται τη γέννηση των νησιών των Κυκλάδων ως αποτέλεσμα μιας τρομερής Γιγαντομαχίας. Ένας μύθος αποτελεί γέννημα της φαντασίας του ανθρώπου όταν δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα ανεξήγητα φαινόμενα και στην περίπτωση των Κυκλάδων αυτό αφορά τη γεωλογία. Η γεωλογική δημιουργία των Κυκλάδων μας κληροδότησε με μια σειρά από ιδιαίτερα γεωλογικά μνημεία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αυτήν την κοινή αφήγηση. Η ανάδειξη των τόπων γεωλογικής κληρονομιάς (γεώτοποι) συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας μορφής τουρισμού ειδικών κινήτρων, η οποία καλείται γεωτουρισμός και βρίσκεται σε διαρκή άνοδο τα τελευταία δέκα χρόνια.
Επίσημοι γεωτουριστικοί προορισμοί αποτελούν τα γεωπάρκα. Ως γεωπάρκο ορίζεται η περιοχή η οποία περιέχει έναν ικανό αριθμό γεώτοπων, αποτελώντας ένα μωσαϊκό γεωλογικών χαρακτηριστικών ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και σπανιότητας. Συνήθως, το ενδιαφέρον της περιοχής δεν είναι μόνο γεωλογικό, αλλά κατέχει επιπλέον οικολογική, αρχαιολογική, ιστορική και πολιτισμική αξία.

Η γέννηση του Γεωπάρκου Κυκλάδων ξεκινά από τη Σύρο με μία πραγματικά «από τα κάτω» προσέγγιση. Η ΚοινΣΕπ «Απάνω Μεριά» κατάφερε να συσπειρώσει όλους τους απαραίτητους φορείς και επιστήμονες και σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης υπέβαλλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης τριών μονοπατιών που οδηγούν σε θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία ενός Γεωλογικού Μουσείου, η οποία και εγκρίθηκε.

Με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της ΚοινΣΕπ «Απάνω Μεριά» βρίσκεται σε εξέλιξη η δράση «Αναζητώντας το γεωλογικό θησαυρό της Σύρου». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη επιστημονική ημερίδα στην οποία συμμετείχε με εισήγηση η υπεύθυνη του τμήματος Βιώσιμου Τουρισμού του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, Γεωργία Κανελλοπούλου

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ έχοντας ως μέλη του όλους τους νησιωτικούς Δήμους των Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και διαθέτοντας την κατάλληλη επιστημονική ομάδα και εμπειρία δύναται να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση και ωρίμανση των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Γεωπάρκου Κυκλάδων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ