Ενημέρωση

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ στο διεθνές συνέδριο Smart Islands World Congress

Στις 20 και 21 Απριλίου το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο Smart Islands World Congress, στο νησί της Μαγιόρκα (Βαλεαρίδες) όπου παρουσίασε τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες των Ελληνικών νησιών να υλοποιήσουν έργα που χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες και μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης τοπικά. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι νησιών από όλο τον κόσμο, φορείς του ιδιωτικού τομέα και διεθνείς οργανισμοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υλοποίηση έξυπνων έργων στο νησιωτικό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΑΦΝΗ συμμετείχε στο συνέδριο και με την ιδιότητα του συντονιστή της πολύ σημαντικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “Έξυπνα Νησιά”. Σημειωτέον ότι τόσο η Μαγιόρκα όσο και η Περιφέρεια των Βαλεαρίδων Νήσων υλοποιούν σημαντικά καινοτόμα έργα και είναι θερμοί υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας. Ως συντονιστής το ΔΑΦΝΗ διοργάνωσε τη 2η ημέρα workshop με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών νησιών-μελών της Πρωτοβουλίας, οι οποίοι παρουσίασαν καινοτόμα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στα εν λόγω νησιά στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και των μεταφορών, της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, των έξυπνων τεχνολογιών κ.ά. Στις παρουσιάσεις τους οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση των εργών, στους τρόπους με τους οποίους τα ξεπέρασαν, καθώς και τα μετρήσιμα οφέλη των εν λόγω έργων για την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Στόχος του Δικτύου ΔΑΦΝΗ είναι να συμμετέχει ενεργά σε τέτοιες εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας το σημαντικό δυναμικό των νησιών να αποτελέσουν προνομιακές περιοχές, όπου η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών μπορεί να φέρει ευημερία και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.