Ενημέρωση

Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Κυκλάδων

Στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, συνήλθε, το πρωί της Δευτέρας 19 Μαρτίου 2018, για πρώτη φορά η Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο.

Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος, μετά από σχετική πρόσκληση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Δασών Μαρίας Φωσκόλου, τα ορισμένα μέλη της Σ.Ε.Π.Ο.Δ. Τασούλα Δρασκίδου (δασολόγος, εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων), Γεωργία Κανελλοπούλου (Σύμβουλος Βιώσιμου Τουρισμού & Κοινωνικής Οικονομίας του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ), Νικολέττα Μαργαρίτη (γεωπόνος, εκπρόσωπος Δήμου Σύρου – Ερμούπολης) και Ιωάννης Λάππας (εκπρόσωπος Κοιν.Σ.Επ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ), ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν εκπροσωπήθηκε λόγω υπηρεσιακού κωλύματος. Επιπλέον, παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Τήνου η Αντιδήμαρχος Νατάσα Δεληγιάννη και ο Τάσος Βιδάλης (υπεύθυνος Προγραμματισμού), καθώς και εκπρόσωποι του ANDROS ROUTES και της Κοιν.Σ.Επ. ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΣΥΡΟΥ, ως παρατηρητές.

Οι εργασίες της πρώτης αυτής συνεδρίασης ξεκίνησαν με συζήτηση επί του υποβληθέντος σχεδίου μελέτης του Δήμου Τήνου περί του επανασχεδιασμού του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του νησιού. Μετά από διάλογο, επισημάνθηκαν σημεία του σχεδίου μελέτης που χρίζουν εναρμονισμό με τις προδιαγραφές που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία και διευκρινίστηκαν θέματα γενικότερης βελτίωσης περιεχομένου στο διάγραμμα ύλης.

Κατόπιν, η συζήτηση συνεχίστηκε με τη διαμόρφωση προτάσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τον τρόπο κατάταξης του βαθμού δυσκολίας των πεζοπορικών μονοπατιών, με τον καθορισμό του τρόπου συναίνεσης στην περίπτωση επέμβασης στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις και με θέματα κωδικοποίησης κατά την καταγραφή και αποτύπωση των μονοπατιών τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Νομού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε από την Κοιν.Σ.Επ. ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΣΥΡΟΥ μία σύντομη παρουσίαση των θετικών εξελίξεων της προσπάθειας για ανάδειξη της Σύρου ως Γεωπάρκο UNESCO.

Σημειώνεται ότι, η σύσταση και λειτουργία των Σ.Ε.Π.Ο.Δ. αφορά στην επίτευξη έργου σχετικά με την εξέταση των αναγκών συντήρησης των υφιστάμενων μονοπατιών, την εξέταση προτάσεων για ένταξη νέων, τη γνωμοδότηση επί των υποβληθέντων μελετών διάνοιξης ή συντήρησης μονοπατιών, την προεκτίμηση της οικονομικής δαπάνης ανάλογα με τις εργασίες συντήρησης ή κατασκευής και την προβολή των πεζοπορικών δικτύων.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ετήσια εξέταση των αναγκών συντήρησης (πινακίδες, κατασκευές μικρής κλίμακας, καθαρισμός της βλάστησης, των φερτών υλικών και των απορριμμάτων) δεδομένης της ήδη στενής συνεργασίας που έχει το Δίκτυο στον τομέα αυτό με τα νησιά μέλη του. Αξιοποιώντας τα μονοπάτια ως κορμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στα νησιά της χώρας, τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς ως κορυφαίοι πεζοπορικοί προορισμοί, και χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και μοντέλα συνεργασίας, όπως αυτά του συμμετοχικού σχεδιασμού και της κοινωνικής οικονομίας, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ επιδιώκει την ανάδειξη της ιδιαίτερης γεωπολιτισμικής ταυτότητας κάθε νησιού και της πολύτιμης κληρονομιάς που φέρουν τα ιστορικά τους μονοπάτια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ