Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Junior Graphic Designer

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, «Βοηθό Επικοινωνίας/ Junior Graphic Designer» με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου του έργου, ήτοι 30/09/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση Βοηθού Επικοινωνίας/ Junior Graphic Designer για το έργο Κύθνος Έξυπνο Νησί» επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 27-06-2022 στις 15:00