Ενημέρωση

Τεχνική υποστήριξη στον Δ. Αστυπάλαιας

Μια ακόμη φάση υλοποίησης του φιλόδοξου έργου «Αστυπάλαια Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί» ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα, με την ουσιαστική συμβολή του ΔΑΦΝΗ.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του έργου, η Αστυπάλαια συνεχίζει να καινοτομεί στους τομείς της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας εγκαινιάζοντας, παρουσία του πρωθυπουργού και υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης με τη συνοδεία του προέδρου και επιτελείου της Volkswagen, την καινοτόμα εφαρμογή παροχής υπηρεσιών μετακίνησης AstyMove και επεκτείνοντας τις υποδομές πράσινης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα στο πλαίσιο της επίσκεψης η εταιρία πραγματοποίησε δωρεά ηλεκτρικού ασθενοφόρου, ενώ παρουσίασε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το ηλεκτρικό όχημα τύπου βαν ID.BUZZ.

Το ΔΑΦΝΗ κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς συνέχισε να υποστηρίζει, με το ρόλο του τεχνικού συμβούλου, το Δήμο Αστυπάλαιας στο σχεδιασμό των ανωτέρω υπηρεσιών και υποδομών, ενώ διασφάλισε την έγκαιρη και τεχνικά άρτια υλοποίηση τους εν όψει της ανωτέρας σημαντικής επίσκεψης. Συγκεκριμένα, χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία του ΔΑΦΝΗ με τον Δήμο Αστυπάλαιας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την αναπτυξιακή της εταιρία Κ2 Α.Ε., τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΡΑΕ αλλά και την συνδρομή των αρμόδιων υπουργείων και προμηθευτών εταιριών (EUNICE και JOLTIE) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω, κρίσιμες για την επιτυχία του έργου, παρεμβάσεις:

  • Επέκταση του δικτύου δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον 4 διπλών φορτιστών 2Χ11 kW και δημιουργία των νέων συνοδών παροχών τροφοδοσίας, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και εξωραϊσμού των θέσεων στάθμευσης. Έτσι, ο Δήμος διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 10 φορτιστές, οι οποίοι διαθέτουν δύο ρευματοδότες 2X11kW, παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 20 οχημάτων. Το μεγαλύτερο κατά κεφαλή δίκτυο φορτιστών Δήμου στην Ελλάδα.
  • Εγκατάσταση πλατφόρμας διαχείρισης των φορτιστών, ώστε, μετά την πιλοτική λειτουργία του αρχικού δικτύου κατά το καλοκαίρι του 2021, να διασφαλίζεται η παραγωγή εσόδων από την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20 kWp, με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της χώρας, διασφαλίζοντας την πράσινη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Εγκατάσταση πέντε (5) φορτιστών τύπου wallbox στο Κέντρο Διαχείρισης και Φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που θα εκτελούν την καινοτόμα υπηρεσία επιβατικής μετακίνησης κατά παραγγελία (on demand), μέρος της εφαρμογής AstyMove.
  • Εργασίες αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο του κτιρίου του Κέντρου Διαχείρισης και Φόρτισης καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικού φορτιστή DC 50kW και AC 22kW στο χώρο στάθμευσης που δημιουργήθηκε για τη φόρτιση  του νέου ηλεκτρικού ασθενοφόρου

Σημειώνεται ότι η υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ προς το Δήμο Αστυπάλαιας, παρέχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας με το Δήμο Αστυπάλαιας, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς στρατηγικών σχεδίων στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, της βιώσιμης κινητικότητας, της καθαρής ενεργειακής μετάβασης και της κυκλικής διαχείρισης υδατικών πόρων και απορριμμάτων, συνδράμοντας, το Δήμο στο σχεδιασμό και την ωρίμανση σημαντικών έργων υποδομής στο πλαίσιο της επικείμενης πρωτοβουλίας GR-eco Islands.

Το ΔΑΦΝΗ αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι αποτελεί τον πολύτιμο συνεργάτη υποστήριξης της νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με στόχο την καθαρή ενεργειακή, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.