Ενημέρωση

Εναρκτήριες συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου IMPLEMENT

Το Ενεργειακό &  Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ), ως εταίρος στο έργο IMPLEMENT, έχει αναλάβει την ένταξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίησης Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας (ΕΒΕ) σε 6 νησιωτικούς Δήμους – μέλη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων των δήμων για το κλίμα και την ενέργεια.

Το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν εναρκτήριες συναντήσεις σε 3 νησιά του Αιγαίου που θα συμμετέχουν στο έργο. Συγκεκριμένα το ΕΠΕΓΑ ταξίδεψε σε Κω, Μήλο και Χίο προκειμένου να παρουσιάσει το IMPLEMENT, το ΕΒΕ με τη μεθοδολογία και το εργαλείο που περιλαμβάνει και φυσικά τα οφέλη που προκύπτουν σε κάθε Δήμο. Σε συνεργασία με εκπροσώπους του Δήμου και της Ομάδας Εργασίας του κάθε δήμου συζητήθηκε εκτενώς ο τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός όπως εφαρμόζεται έως σήμερα και ορίστηκαν οι πρώτες ενέργειες για την βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Προγραμματισμού, της Οικονομικής Υπηρεσίας, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Επιτροπών κλπ. με εμπειρία στους τομείς ενέργειας, έργων υποδομής, λυμάτων, υδατικών πόρων και έργων κινητικότητας. Η σύσταση των Ομάδων Εργασίας είναι ανάλογη των οργανωτικών δομών που διαθέτει κάθε δήμος.

Το ΕΠΕΓΑ θα είναι σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας κάθε Δήμου παρέχοντας υποστήριξη κατά την εφαρμογή του ΕΒΕ  με συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ