Ενημέρωση

Η αποθήκευση ενέργειας στην Κύθνο, είναι πλέον γεγονός!

Οι καινοτόμες τεχνολογικών εφαρμογές στην Κύθνο συνεχίζονται με την εγκατάσταση 5 πρωτοποριακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες ιόντων λιθίου VARTA Pulse 6) σε 5 δημόσια κτίρια. Η κάθε μπαταρία έχει συνολική αποθηκευτική ισχύ 6.5 κιλοβατωρών που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός τυπικού νοικοκυριού. Τα κτίρια, τα οποία πλέον φιλοξενούν τις μπαταρίες είναι το Δημαρχείο στη Χώρα Κύθνου, το Πολυδύναμο Ιατρείο και η Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδας καθώς και τα κτίρια διαχείρισης των μαρίνων στο Μέριχα και στα Λουτρά.

Οι μπαταρίες εγκαταστάθηκαν την περίοδο 29-31 Μαΐου από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών του ΕΠΕΓΑ με την ενεργό υποστήριξη του Δήμου Κύθνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου WiseGRID το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Η λειτουργία των μπαταριών μπορεί να έχει αρκετά οφέλη τόσο για τα κτίρια και το Δήμο όσο και για το ηλεκτρικό σύστημα.  Συγκεκριμένα οι μπαταρίες μπορούν:

– να μειώσουν το κόστος λογαριασμών του κτιρίου αποθηκεύοντας ενέργεια όταν τα τιμολόγια είναι χαμηλότερα (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο)

– να αυξήσουν την αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ αποθηκεύοντας την ενέργεια που δεν μπορεί να καταναλωθεί όταν η ζήτηση είναι χαμηλή

– να μειώσουν την φόρτιση του συμβατικού σταθμού σε ώρες αιχμής ζήτησης του συστήματος καλύπτοντας τοπικά φορτία

– να βελτιώσουν την ευστάθεια και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος

– να μειώσουν περαιτέρω τους λογαριασμούς των κτιρίων εφόσον συνδυαστούν με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Οι μπαταρίες παρέχονται χωρίς καμιά επιβάρυνση για το Δήμο από την εταιρία VARTA Storage GmbH με σκοπό την επιδεικτική και δοκιμαστική λειτουργία τους για τους ερευνητικούς σκοπούς του έργου.