Ενημέρωση

Καθαρή ενεργειακή μετάβαση των λιμένων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η εκδήλωση του ΔΑΦΝΗ με τίτλο «Καθαρή ενεργειακή μετάβαση των λιμένων» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “SEANERGY – The Sustainability Educational Programme for Greener Fuels and Energy on ports”.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένων καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ((ΔΕΔΔΗΕ) και εταιριών παροχής σχετικών τεχνολογικών λύσεων.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας των λιμένων για την εφαρμογή στρατηγικών πράσινης μετάβασης την εκδήλωση, παρακολούθησαν διαδικτυακά εκπρόσωποι λιμένων της Κροατίας και της  Γεωργίας.
Οι τοποθετήσεις, συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μας παρείχαν ιδιαίτερα πλούσιο περιεχόμενο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι συμπεράσματα:
  • Τα Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας Λιμένων, την υιοθέτηση των οποίων προωθεί το SEANERGY, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στα Γενικά Ρυθμιστικά Σχέδια (Master Plans).
  • Η ανάπτυξη των υποδομών παράκτιας φόρτισης πλοίων αποτελεί το πλέον επίκαιρο και άμεσο έργο ενεργειακών υποδομών στους λιμένες με τις πρώτες εφαρμογές να αναπτύσσονται στα λιμάνια Πειραιά και Ηγουμενίτσας.
  • Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στους λιμένες είναι σκόπιμο να υλοποιούνται παράλληλα με την διασφάλιση της ανθεκτικής και ασφαλούς λειτουργίας αυτών.
  • Το «ρυθμιστικό πείραμα» δύναται να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο, εντός του οποίου με ένα βαθμό ευελιξίας να ενεργοποιηθεί η υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών για την πράσινη μετάβαση των λιμένων και της ναυτιλίας.
  •  Η ανάπτυξη πράσινων διαδρόμων θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των νησιών αποτελεί ένα εν δυνάμει έργο, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τις ανάπτυξη πράσινων καινοτόμων τεχνολογιών.
Το ΔΑΦΝΗ, τόσο στο πλαίσιο το έργου SEANERGY, όσο και στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του, προτίθεται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση περαιτέρω ωρίμανσης των ανωτέρω δράσεων με ιδιαίτερη στόχευση στον νησιωτικό χώρο. Αξιοσημείωτη συγκυρία σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί άλλωστε το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» και της εθνικής πρωτοβουλίας “GReco islands”.