Ενημέρωση

Σεμινάριο “Ενεργειακές Κοινότητες & Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο που διοργάνωσαν από κοινού το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και η εταιρία Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ με θέμα «Ενεργειακές Κοινότητες & Τοπική Αυτοδιοίκηση» για τα μέλη του Δικτύου στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Το σεμινάριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον αιρετών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του ευρύτερου δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι εισηγητές, Κώστας Κομνηνός, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, Στέλιος Καραγιλάνης, Γενικός Διευθυντής της Καραγιλάνης ΕΠΕ, Λένα Νικορέλου, Νομικός Σύμβουλος και ο Φάνης Χριστακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός αναφέρθηκαν στις διαδικασίες σύστασης, τα οφέλη και τα μέτρα στήριξης Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρουσίασαν παραδείγματα συμμετοχής νησιωτικών ΟΤΑ σε αυτά τα σχήματα, και τέλος απάντησαν σε ερωτήματα τεχνικής, οικονομικής αλλά και νομικής φύσεως, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Το παρών έδωσε και η κα Γιάννα Νίκου, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Υ.Π.ΕΝ, Τομέας Ενέργειας, η οποία αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες που αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα.