Ενημέρωση

1η Διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ για την Χώρα Νάξου

Την Πέμπτη 4 Μαΐου ολοκληρώθηκε η πρώτη δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την Χώρα της Νάξου που διοργάνωσε ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ.
Η ΣΒΑΑ αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την χρηματοδότηση ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε μια αστική περιοχή. Κεντρικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι η Χώρα της Νάξου να μετασχηματιστεί σταδιακά σε μία βιώσιμη και προσβάσιμη πόλη για όλους και όλο τον χρόνο!
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΣΒΑΑ περιλαμβάνει δράσεις και έργα που θα χωροθετούνται στην Χώρα της Νάξου και θα εντάσσονται σε διάφορα πεδία όπως για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, βιώσιμη κινητικότητα, βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και πολίτες για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των στόχων καθώς και για τη διαμόρφωση του οράματος.
Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η χθεσινή διαβούλευση, στην οποία ο Δήμαρχος, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠΝΑ, υπηρεσιακά στελέχη και επιστημονικοί συνεργάτες του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πολίτες συμμετείχαν σε έναν γόνιμο διάλογο με επίκεντρο τις προκλήσεις, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης παρουσιάστηκαν προτεινόμενα ενδεικτικά έργα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την αναζωογόνηση του αστικού ιστού της Χώρας.