Ενημέρωση

Αποδοτική διαχείριση πόσιμου ύδατος σε Κύθνο και Αντίπαρο!

Τέσσερα ακόμη αναπτυξιακά έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Νότιο Αιγαίου 2014- 2020” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με επιλέξιμη δαπάνη ύψους μεγαλύτερη από 2 εκ€.

Είμαστε χαρούμενοι που εντάχθηκαν τόσο σημαντικά έργα για 4 μέλη μας, αλλά ιδιαιτέρως περήφανοι και ικανοποιημένοι που απαιτητικά έργα όπως η αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Κύθνο και η κατασκευή του δικτύου στον Αγιο Γεώργιο της Αντιπάρου έτυχαν της τεχνικής υποστήριξης του ΔΑΦΝΗ για την ωρίμανση και υποβολή των πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό 1.515.000€.

Το ΔΑΦΝΗ αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αξία του στην ουσιαστική υποστήριξη των μελών του για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση κρίσμων έργων.