Ενημέρωση

Απόφαση περάτωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίων

Απόφαση περάτωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίων με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνεται η περάτωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ατόμων για τις θέσεις:

  • «Ειδικός Υδατικών Πόρων» προς κάλυψη των αναγκών του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί»
  • «Ειδικός Απορριμμάτων» με κωδικό Θέσης «LIFE-IP CEI-Greece – Θ4», προς κάλυψη των αναγκών του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013