Ενημέρωση

ΔΑΦΝΗ και ΜΟΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους υπέρ των νησιών!

Η συνεργασία των δύο φορέων επισφραγίστηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στο γραφείο της ΜΟΔ παρουσία του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, κ. Κομνηνού και του Προέδρου της ΜΟΔ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Πάντου.

Με αφετηρία το κοινό όραμα για την τοπική ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των νησιών, η συμφωνία στηρίζεται σε 6 βασικούς άξονες:

  1. Την εκπαίδευση & κατάρτιση του προσωπικού των νησιωτικών ΟΤΑ
  2. Την εκπόνηση προδιαγραφών εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών και έργων στο νησιωτικό χώρο
  3. Τη λειτουργία helpdesk για υποστήριξη των νησιωτικών ΟΤΑ στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
  4. Την ωρίμανση έργων που προορίζονται να χρηματοδοτηθούν και/ή μπορούν να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη απορρόφηση από το ΕΣΠΑ
  5. Το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων και πιλοτικών δράσεων γύρω από την ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομών και πόρων των νησιών
  6. Την υποστήριξη υποβολής προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος μελών ΔΑΦΝΗ (π.χ. Σχέδιο Γιούνκερ, Ορίζοντας 2020, Interreg MED κ.ά).

Η συνεργασία βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο φορέων: το ΔΑΦΝΗ γνωρίζει καλά τις τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες και τη δυναμική των ελληνικών νησιών ενώ η ΜΟΔ κατέχει τα απαραίτητα εργαλεία και τη μεθοδολογία για να συμβάλλει στην ωρίμανση έργων με προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία των νησιών.

Την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ακολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ των δύο φορέων σχετικά με τα άμεσα επόμενα βήματα συνεργασίας. Ήδη η σύμπραξη ΜΟΔ, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και των δύο Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για τον προσδιορισμό και την ωρίμανση αναπτυξιακών έργων προτεραιότητας στα νησιά αποτελεί μια πρωτοβουλία με θετικά αποτελέσματα στην οποία μπορεί να συμβάλλει με ιδέες και προτάσεις το ΔΑΦΝΗ.

Οι σύγχρονες προκλήσεις υπαγορεύουν συντονισμένες προσπάθειες και δράσεις. Η συνεργασία λοιπόν των δύο φορέων έρχεται την πλέον κατάλληλη στιγμή για να συμβάλλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ