Ενημέρωση

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύμβαση προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΥΘΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟ ΝΗΣΙ”. Η παρούσα σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού περιλαμβάνει την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδών τεχνολογίας LED που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κύθνου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» .