Ενημέρωση

Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE IP CEI

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εναρκτήριο Συνέδριο του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στο οποίο το ΔΑΦΝΗ, ως στρατηγικός εταίρος, συμμετείχε με την εισήγηση “Προκλήσεις και προοπτικές που παρουσιάζονται στο νησιωτικό χώρο στον τομέα της διαχείρισης των Βιοαποβλήτων στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας”.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα. Το ΔΑΦΝΗ με τη σειρά του παρουσίασε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την διαχείριση των βιοαποβλήτων στον νησιωτικό χώρο τονίζοντας ότι τα βιοαπόβλητα αποτελούν τομέα προτεραιότητας για την Κυκλική Οικονομία και η ορθή διαχείρισή τους θα πλουτίσει τις τοπικές κοινωνίες με πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Πράσινο Ταμείο και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.