Ενημέρωση

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων σε 10 νησιωτικούς Δήμους

Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων σε 10 νησιωτικούς Δήμους με τη χρήση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) προωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα το Ευρωπαϊκό έργο STEPPING – Supporting The EPC Public Procurement IN Going-beyond.

Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου συμμετέχει στο έργο, ενώ το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ ως συνεργαζόμενος εταίρος θα μεταφέρει την παραχθείσα γνώση στα νησιά-μέλη του αλλά και σε νησιωτικούς ΟΤΑ και φορείς της Ευρώπης με τους οποίους διατηρεί στενή συνεργασία ως συντονιστής τηςΠρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά».

Στα πλέον κατάλληλα κτίρια που θα επιλεγούν με βάση τη μεθοδολογία του έργου, θα εκπονηθεί οικονομική, τεχνική και ενεργειακή μελέτη σκοπιμότητας με συνεργασία με τους αντίστοιχους ωφελούμενους Δήμους. Οι ΣΕΑ θα υλοποιηθούν στα εν λόγω κτίρια μετά από διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί για την επιλογή των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Η συμμετοχή του ΕΠΕΓΑ σε ένα Ευρωπαϊκό έργο που προωθεί εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο για την Ελλάδα, για μια σειρά από λόγους:

  1. Η παραγωγή ενέργειας στα νησιά βασίζεται κυρίως σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τους ήδη επιβαρυμένους προϋπολογισμούς των Δήμων αλλά και το περιβάλλον.
  2. Ο νέος αναθεωρημένος, και εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, Κ.Εν.Α.Κ έχει πλέον εγκριθεί καλύπτοντας ένα σημαντικό θεσμικό κενό για την άσκηση πολιτικής και την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
  3. Καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης όπως οι ΣΕΑ μπορούν να αποτελέσουν μια βιώσιμη πρόταση αυτόνομα ή/και σε συνδυασμό με δημόσια κονδύλια που έχουν αρχίσει να γίνονται διαθέσιμα μετά και την έγκριση του Κ.Εν.Α.Κ, για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης τόσο του κτιριακού κελύφους όσο και του Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων.
  4. Δίνεται η δυνατότητα σε Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) που ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων να εμπλακούν σε ένα καινοτόμο έργο, να επικοινωνήσουν τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει στην υλοποίηση ΣΕΑ, δίνοντας έτσι ώθηση σε μια αγορά που παραμένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στα τέλη Μαρτίου το ΕΠΕΓΑ θα διοργανώσει ημερίδα με στόχο να παρουσιάσει τους στόχους του έργου, τις προκλήσεις καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις σε άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΟΤΑ, σχετικά Υπουργεία, εκπροσώπους της αγοράς, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ακριβής τοποθεσία και ημερομηνία διοργάνωσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το Ευρωπαϊκό έργο STEPPING υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED, έχει διάρκεια 2,5 χρόνια και προϋπολογισμό 1,9 εκ. €. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, Γαλλία και Πορτογαλία. Περισσότερες πληροφορίες: https://stepping.interreg-med.eu/