Ενημέρωση

Ενημερωτική συνάντηση για την «Πρωτοβουλία Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»

Ολοκληρώθηκε η διήμερη ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση των Ευρωπαϊκών νησιών που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση οργανώθηκε σε συνεργασία με πολλές ακόμα Γενικές Διευθύνσεις, αναδεικνύοντας τις συνέργειες του ενεργειακού τομέα με το περιβάλλον, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη γαλάζια ανάπτυξη, την περιφερειακή πολιτική κ.ά. Τη δυναμική συνεργειών στους παραπάνω τομείς στο νησιωτικό χώρο έχει άλλωστε αναδείξει το ΔΑΦΝΗ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Έξυπνα Νησιά.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση οργανισμών που υποστηρίζουν τα Ευρωπαϊκά νησιά σε δράσεις ενεργειακής μετάβασης γύρω από την Πρωτοβουλία της Επιτροπής και την αναμενόμενη σύσταση και λειτουργία Γραμματείας, πρώτο ουσιαστικά βήμα προς την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με 25 εταίρους από όλα τα κράτη μέλη με νησιά συμμετείχε στον ανωτέρω διαγωνισμό και αναμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα, τα οποία το πιθανότερο είναι ότι θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Απριλίου.

Οι εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων παρουσίασαν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υλοποίηση καινοτόμων έργων μεταξύ των οποίων δύο προσκλήσεις στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που αφορούν αποκλειστικά στα νησιά. Επίσης αναδείχθηκαν τρόποι καλύτερης αξιοποίησης τοπικά των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο γόνιμος διάλογος που ακολούθησε επέτρεψε στους εκπροσώπους των νησιών να αναφερθούν αναλυτικά στα εμπόδια (τεχνικά, ρυθμιστικά, χρηματοδοτικά, διοικητικά) αλλά και τις λύσεις που μπορεί να προωθήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα στα νησιά.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, με τη συμμετοχή του Κώστα Κομνηνού Διαχειριστή και της Άλκηστης Φλώρου Συμβούλου Ευρωπαϊκών Έργων και Πολιτικών του ΔΑΦΝΗ, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών νησιών αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς, τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, τις τεχνικές προκλήσεις αλλά και το έντονο δυναμικό που αυτά παρουσιάζουν, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την καλύτερη αξιοποίησης αυτού του δυναμικού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ