Ενημέρωση

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Οι καινοτόμες τεχνολογίες, το ρυθμιστικό/νομοθετικό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν την υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας στα Ευρωπαϊκά νησιά ήταν το αντικείμενο συζήτησης που διοργάνωσε και συντόνισε το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ στις 6 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια EUSEW 2018 – Sustainable Energy Week.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SMILE, όπου το ΔΑΦΝΗ είναι εταίρος με ρόλο στην ανάλυση των πολιτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη διάχυση καλών πρακτικών για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών.

Το ΔΑΦΝΗ επιλέχθηκε να διοργανώσει την πρώτη από τις τρεις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα με θέμα την αποανθρακοποίηση των νησιών, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων και του Δικτύου για την Ενέργεια των Πλέον Απομακρυσμένων Περιοχών της Ευρώπης (OREN), στο οποίο συμμετέχουν τα Κανάρια, οι Αζόρες, η Μαδέιρα, η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Μαγιότ, η Ρεουνιόν και το Σαν Μαρτάν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 70 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών νησιών, διαμορφωτές πολιτικής και ερευνητές, φορείς της αγοράς, της βιομηχανίας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σημαντικοί ομιλητές, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους συνέβαλαν σε ένα γόνιμο διάλογο γύρω από τα πιο σημαντικά θέματα που άπτονται της ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών νησιών.

Συγκεκριμένα, το ΔΑΦΝΗ εκπροσώπησε η Άλκηστη Φλώρου η οποία συντόνισε την εκδήλωση, παρουσίασε την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», ενώ παρέθεσε τις εξελίξεις γύρω από τα νησιά στην Ελλάδα και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΔΑΦΝΗ ως δίκτυο ΟΤΑ στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο.

Ο Pedro Ortega Rodriguez, Υπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Καναρίων για την Οικονομία, τη Βιομηχανία και το Εμπόριο παρουσίασε την πολιτικής της Περιφέρειας για την ενεργειακή μετάβαση και τα έργα καινοτομίας που υλοποιούνται ήδη στα Κανάρια ενώ ο Gonzalo Piernavieja Izquiedro, Υφυπουργός της Κυβέρνησης, εκπροσωπώντας το OREN, παρέθεσε σειρά από lighthouse έργα (έξυπνα δίκτυα, ηλεκτροκίνηση, ΑΠΕ/υβριδικά, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά) των νησιών που μετέχουν στο δίκτυο.

Στη συνέχεια, ο Joan Groizard Payeras, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων παρουσίασε το νέο νόμο για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών ο οποίος θέτει φιλόδοξους στόχους συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή μετάβαση με ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης των Βαλεαρίδων.

Εκ μέρους της Επιτροπής Νήσων της Διάσκεψης Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών (CPMR), ο Giuseppe Sciacca ανέλυσε το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2027, τις προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων στα νησιά, ενώ από την πλευρά της η επικεφαλής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Νησιωτικών Συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EURELECTRIC) Teresa Luis Ruiz υπογράμμισε την ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αλλά και στις ανάγκες των καταναλωτών.

Κλείνοντας, ο σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Brendan Devlin, αναφέρθηκε στην «Πρωτοβουλία για Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά» και την έναρξη λειτουργίας, στο πλαίσιο αυτό, της Γραμματείας για τα Ευρωπαϊκά Νησιά καθώς και ενός Ταμείου που θα παρέχει τεχνική βοήθεια για την ωρίμανση έργων βιώσιμης ενέργειας στα νησιά. Περισσότερα στιγμιότυπα, ομιλίες και παρουσιάσεις από όλη την εβδομάδα θα βρείτε στο site του EUSEW www.eusew.eu

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ