Ενημέρωση

6 Ευρωπαϊκά νησιά-πιλότους για την ενεργειακή μετάβαση επιλέγει η Κομισιόν

Αυτό δήλωσε ο Jeppe Jensen, εκπρόσωπος της Γραμματείας για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» από το 2ο Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου. Τα 3 νησιά έχουν ήδη επιλεγεί από την Κομισιόν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών ενώ για τα υπόλοιπα 3 αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το 2ο Φόρουμ διοργάνωσαν το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», σε συνέχεια του 1ου Φόρουμ (Αθήνα, Ιούνιος 2016) και της επίσημης υπογραφής της Διακήρυξης «Έξυπνα Νησιά» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2017), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung και της ΚΕΔΕ.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός αναφέρθηκε στις ενέργειες του Υπουργείου για τη διασφάλιση στοχευμένων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που θα ενεργοποιήσουν την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, με απώτερο στόχο την τοπική, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, 22 εκπρόσωποι νησιών από 13 Ευρωπαϊκές χώρες εργάστηκαν σε ομάδες και κατέθεσαν προτάσεις προκειμένου 4 βασικά χρηματοδοτικά προγράμματα (Horizon Europe, InvestEU, Digital Europe, LIFE), που προβλέπονται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), να αντικατοπτρίζουν πληρέστερα τη δυναμική και τις ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιών στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων για το νέο ΠΔΠ, τα μέλη της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά» ανέλαβαν να προωθήσουν προς τους εθνικούς εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο τις εν λόγω προτάσεις, σε συνεργασία με φορείς όπως η Διάσκεψη των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης (CPRM).

Στο Φόρουμ εκπροσωπήθηκαν νησιά από: Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, η CPMR και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ