Ενημέρωση

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετείχε στην 41η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) που έλαβε χώρα στις 6 Μαϊου στη Σκύρο.

Στη διάρκεια της συνέλευσης η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την παραγωγική ανασυγκρότηση στο νησιωτικό χώρο και τη στήριξη της εξωστρέφειας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Ο κ. Κώστας Κομνηνός, διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, παρουσίασε το ρόλο και τις δράσεις του Δικτύου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και ο ΕΟΑΕΝ επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας εκ μέρους των κυρίων Κομνηνού και Θράσου Καλογρίδη, Προέδρου του ΕΟΑΕΝ.

Το Πρωτόκολλο προβλέπει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών για την καταγραφή και μελέτη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προτάσεων για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική τους ανάπτυξη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ