Ενημέρωση

Καινοτόμες τεχνολογίες & πολιτικές για τα ελληνικά νησιά

Στις 18 Μαρτίου, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και ο Δήμος Ρόδου πραγματοποίησαν από κοινού στην Ρόδο εκδήλωση ενημέρωσης με τίτλο “Καινοτόμες τεχνολογίες & πολιτικές για τα ελληνικά νησιά”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SMILE που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι οργανισμών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της παροχής τεχνικής υποστήριξης στο δημόσιο, φορέων της αγοράς με ενεργό ρόλο και ενδιαφέρον γύρω από τη διαμόρφωση πολιτικών και την υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας αλλά και δημότες της Ρόδου.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος ανακοίνωσε τη στρατηγική του Δήμου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο νησί, με την εγκατάσταση 10 σημείων φόρτισης αλλά και την προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού.

Ο Κώστας Κομνηνός, Γενικός Διευθυντής του ΔΑΦΝΗ παρουσίασε τις δράσεις του Δικτύου, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά”  και το πώς αυτή μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Ευρώπης. Επιπλέον αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο το Δίκτυο θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των τεχνολογικών και επενδυτικών λύσεων στα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SMILE.

Επ’αυτού τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος του έργου Dr. Funda Cansu Ertem-Kappler, οποία αναφέρθηκε στις λύσεις που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα τρία νησιά πιλότους (Μαδέιρα, Όρκνεϋ και Σάμσο) με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών.

Στη συνέχεια, ο κ. Καούσιας από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Διεύθυνση Διαχείρισης νησιών, παρουσίασε το πρωτοπόρο ερευνητικό πρόγραμμα Tilos Horizon, σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός έξυπνου, καινοτόμου μικροδικτύου ηλεκτροδότησης με συμμετοχή των ΑΠΕ στο νησί της Τήλου. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Ρήγα από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη πρόσφατη διασύνδεση των Δωδεκανήσων στο Δεκαετές Πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη νησιωτική διασύνδεση με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στην υλοποίηση έργων καθαρής ενεργειακής μετάβασης στο Ελληνικό νησιωτικό χώρο: ο Δήμαρχος Σάμου, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος  και ο κ. Ζωγραφάκης από την Περιφέρεια Κρήτης, 2 εκ των 26 νησιών που επιλέχθηκαν να λάβουν την υποστήριξη της Γραμματείας των Ευρωπαϊκών νησιών αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα αυτής της Πρωτοβουλίας και στο Σχέδιο Ενεργειακής Μετάβασης (Clean Energy Agenda) για την τοπική, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Κύθνου και Πρόεδρος του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, κ. Ηλιού Γιώργος παρουσίασε τις δράσεις και τα έργα που πραγματοποιούνται στο νησί της Κύθνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου WiseGRID καθώς και του έργου «Κύθνος – Έξυπνο Νησί» το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Απριλίου

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε ότι τα νησιά αποκτούν όλο και ισχυρότερη παρουσία στον Ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία, προκειμένου τα νησιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Βασικό μέλημα του Δικτύου ΔΑΦΝΗ είναι να υποστηρίξει τους νησιωτικούς Δήμους να ακολουθήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ