Ενημέρωση

Let’s get MOTIVATEd! Για πόλεις βιώσιμες και πιο φιλικές για όλους!

Το Ευρωπαϊκό έργο MOTIVATE ξεκίνησε πλέον δυναμικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

Μέσω της συμμετοχικής πλατφόρμας MOTIVATE κάτοικοι και επισκέπτες 5 Μεσογειακών πόλεων καλούνται να καταγράψουν τις ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του συμμετοχικού σχεδιασμού αλλά και η οικονομικά αποδοτική λήψη και διαχείριση δεδομένων κινητικότητας σε πόλεις με έντονη εποχικότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του ΔΑΦΝΗ, είναι υπεύθυνος φορέας για την επικοινωνία του έργου, ενώ το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος στο έργο, με στόχο να μεταφέρει στα μέλη του την εμπειρία του MOTIVATE για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησιωτικό χώρο.

Περισσότερα στο video που ακολουθεί!