Ενημέρωση

Μια γιορτή μονοπατιών στην ‘Aνδρο!

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετείχε στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στην ‘Aνδρο και γέμισε τις βαλίτσες του με νέες ιδέες, προκλήσεις και συνεργασίες. Η ποικιλότητα των συμμετεχόντων (ιδιώτες, μελετητές, επαγγελματίες του τουρισμού, εθελοντές, συλλογικότητες και σωματεία, ΟΤΑ και φορείς τους, εκπρόσωποι Υπουργείων και άνθρωποι που έχουν προσφέρει δεκαετίες πολύτιμο έργο στην ανάδειξη των μονοπατιών), δημιούργησε ένα γόνιμο έδαφος στην ανάπτυξη προβληματισμών, στην κατάθεση εμπειριών, στον εντοπισμό ελλείψεων και στην κατανόηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στα ελληνικά νησιά αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες προσφοράς τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου ΔΑΦΝΗ στα νησιά μέλη του. Η ανάδειξη δικτύων περιήγησης αξιοποιώντας τα υφιστάμενα μονοπάτια, τους ημιονικούς δρόμους, τις γιδόστρατες και κάθε σημείο που αποκαλύπτει την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, συγκροτεί έναν από τους άξονες της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των νησιών.

Η επιστημονική ομάδα του Δικτύου ΔΑΦΝΗ αξιοποιώντας μια ποικιλία χρηματοδοτικών εργαλείων όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) και εκστρατείες μικροχρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding) έχει υποστηρίξει τα νησιά μέλη του σε μια σειρά διαδικασιών για την ωρίμανση παρεμβάσεων σχετικές με τη συντήρηση και την ανάδειξη των μονοπατιών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ανάπτυξη της «Πολιτιστικής Διαδρομής Κύθνου» μέσω συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού με την τοπική κοινωνία αξιοποιώντας τη μεθοδολογία πολιτισμικής χαρτογράφησης (cultural mapping), η υιοθέτηση μονοπατιών και η συντήρηση τους από φιλοπεριβαλλοντικούς συλλόγους όπως η Trace Your Eco και οι Περιπατητές Πάρου (περίπτωση Κύθνου και Αντιπάρου), ο σχεδιασμός διαδρομών ειδικού ενδιαφέροντος όπως η «Οικοτουριστική Διαδρομή Καλάμου» στην Ανάφη και η «Διαδρομή Ερμηνείας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στην Τήλο, η ανάπτυξη δικτύων περιήγησης με πεζοπορικά και ποδηλατικά μονοπάτια (περίπτωση Λειψών) και η εισαγωγή καινοτομιών στην πλοήγηση αξιοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για την περιγραφή ιδιαίτερων φυσικών φαινομένων όπως η έκρηξη του ηφαιστείου στη Νίσυρο.

Συγχαίρουμε τους διοργανωτές της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών και παραμένουμε σε συνεχόμενη συνεργασία με τα νησιά μέλη μας για τη δημιουργία μιας ενεργούς επικοινωνίας μεταξύ τους σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό προς ένα βιώσιμο τουρισμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ