Ενημέρωση

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το KIDI

Την Δευτέρα 15 Μαΐου, το ΔΑΦΝΗ είχε την τιμή να υποδεχθεί 17 υψηλόβαθμα στελέχη του Ινστιτούτου Νησιωτικής Ανάπτυξης Κορέας (Korea Islands Development Institute – KIDI) νεοσύστατου κυβερνητικού οργανισμού για την προώθηση της ανάπτυξης των νησιών της Νοτίου Κορέας, καθώς και εκπροσώπους της Κορεάτικης νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο οργανισμός πραγματοποιεί επίσκεψη σε Ευρωπαϊκά νησιά με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την σύναψη συνεργασιών και την δικτύωση για την προώθηση κοινών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΑΦΝΗ διοργάνωσε εκδήλωση στην Αθήνα με σκοπό την ενημέρωση του φορέα για τις δραστηριότητες του ΔΑΦΝΗ αλλά και την παρουσίαση από το KIDI της στρατηγικής του φορέα για τα επόμενα χρόνια.
Κατά το πέρας της εκδήλωσης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας των φορέων από τους προέδρους κ. Δημήτριο Λιανό και κ. Dong Ho Oh. Το Μνημόνιο προβλέπει:
  • Την από κοινού συνεργασία για την σύσταση ενός παγκόσμιου δικτύου αειφόρων νήσων
  • Την προώθηση συνεργασιών μεταξύ τοπικών νησιωτικών και κεντρικών κυβερνήσεων των δύο χωρών
  • Την αμοιβαία προώθηση των φορέων σε επικοινωνιακές δράσεις
  • Την ενεργή δράση για την από κοινού προώθηση ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες
  • Την ανταλλαγή στρατηγικών υποστήριξης μεταξύ των οργανισμών κατά την ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι στην Νότια Κορέα υπάρχουν περισσότερα από 4000 νησιά εκ των οποίων 400 είναι κατοικημένα με την πλειοψηφία αυτών να είναι συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρες. Τα νησιά αποτελούσαν κόμβο εμπορίου, ενώ τα τελευταία χρόνια η οικονομία τους έχει εισέλθει σε φάση μετάβασης. Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας φιλοδοξεί να στηρίξει συστηματικά την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών της αξιοποιώντας πράσινες και ψηφιακές τεχνολογικές λύσεις στην κατεύθυνση των αρχών των «έξυπνων νησιών».