Μαθητικός Διαγωνισμός: Τα νησιά μας, φάροι βιώσιμης ανάπτυξης”

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που διοργανώνει το ΔΑΦΝΗ με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στόχος του Διαγωνισμού ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες, να εμπνευστούν από την Πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά” και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ, την καθοδήγηση των καθηγητών τους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δήμων, να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για έργα κοινής ωφέλειας για τα νησιά τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού» οι μαθητές, ως πολίτες του μέλλοντος των νησιών τους, είχαν την ευκαιρία να  αντιληφθούν τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης δημόσιων έργων, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να αφουγκραστεί τις προτάσεις και τα όνειρα των νέων για μία βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους. Συγκεκριμένα, τα σχολεία ανέπτυξαν συνολικά 32 ολοκληρωμένες προτάσεις έργων στους τομείς:

  • παραγωγή και διαχείριση καθαρής ενέργειας,
  • βιώσιμες μεταφορές,
  • κυκλική διαχείριση απορριμμάτων,
  • κυκλική διαχείριση υδατικών πόρων.

Στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, συμμετείχαν περισσότεροι από 230 μαθητές και μαθήτριες και πάνω από 50 εκπαιδευτικοί από 28 Γυμνάσια και Λύκεια που ανήκουν σε 21 Νησιωτικούς Δήμους-Μέλη του ΔΑΦΝΗ.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.