Ενημέρωση

Προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο του έργου Kythnos Smart Island

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις θέσεις Α, Β “Ειδικοί Διαχείρισης Αποβλήτων” στο πλαίσιο του έργου “Κύθνος Έξυπνο Νησί”.