Ενημέρωση

Προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο του έργου Life-IP

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις θέσεις Θ6, Θ7  “Ειδικοί Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας” στο πλαίσιο του έργου LIFE18 IPE/GR/000013