Ενημέρωση

Προτάσεις για χρηματοδότηση στρατηγικής ανάπτυξης σε 7 νησιά μέλη

Η φυσική και η πολιτισμική κληρονομιά των νησιών αποτελούν ευαίσθητους τουριστικούς πόρους με την ήπια αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιτευχθεί η διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Τους προηγούμενους μήνες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της έδωσε την ευκαιρία χρηματοδότησης έργων υποδομής μικρής κλίμακας για την προστασία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών μνημείων των νησιών της. Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα, η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου με την πρόσκληση για τη στήριξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER), ευνόησε τη χρηματοδότηση έργων για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών των Δωδεκανήσων αλλά και για την ενίσχυση του τουρισμού εμπειρίας μέσω της αξιοποίησης της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ παρείχε την τεχνική υποστήριξη σε νησιά μέλη του για την ωρίμανση έργων και την υποβολή προτάσεων στις παραπάνω προσκλήσεις χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούσαν:

  • Την ανάδειξη του σπηλαίου Δρυοπίδας στην Κύθνο μέσω διαμορφώσεων όδευσης και εγκατάστασης φωτισμού, για την ολοκλήρωση, βελτίωση και εν γένει τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.
  • Την εκτέλεση ήπιων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της χερσονήσου του Καλάμου στην Ανάφη μέσω της ανάδειξης μιας οικοτουριστικής διαδρομής για την ερμηνεία και την παρατήρηση της χλωρίδας, της πανίδας και της γεωλογίας της περιοχής παρέμβασης.
  • Την αξιοποίηση – ανάδειξη των μονοπατιών της Αστυπάλαιας μέσω εργασιών συντήρησης και σήμανσης.
  • Την ανάπτυξη ενός δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στους Λειψούς για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των μοναδικών βιοτόπων που συναντώνται στο ιδιαίτερο αυτό νησιωτικό σύμπλεγμα.
  • Την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου για τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος του Δήμου με στόχο να ενισχυθεί η διατήρηση των τοπίων και τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαίθρου.
  • Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάδειξη μιας «Διαδρομής Ερμηνείας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στη χερσόνησο Κουτσούμπας στην Τήλο, μιας περιοχής με ιδιαίτερο φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα.
  • Την ανάπτυξη ψηφιακών γεωλογικών διαδρομών στη Νίσυρο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε γνωριμία με τη γεωλογία του νησιού με έναν καινοτόμο τρόπο και παράλληλα να απολαύσουν την περιήγηση τους ενισχύοντας την εμπειρία τους με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας.

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων των νησιωτικών δήμων, η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελούν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού στα νησιά καθιστώντας τα παράλληλα ελκυστικούς τόπους μετεγκατάστασης. Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με τις υπηρεσίες του συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία των νησιών-μέλη του καταγράφοντας διαρκώς τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους αναζητώντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση εύστοχων και ρεαλιστικών παρεμβάσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ