Ενημέρωση

Kythnos Smart Island: Δημιουργία πρότυπου κέντρου διαχείρισης ογκωδών & πράσινων αποβλήτων

Στο πλαίσιο του έργου “Κύθνος Έξυπνο Νησί” προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων συνδράμοντας τον Δήμο Κύθνου στο έργο του. Η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου διαχείρισης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, με σκοπό την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο!
Ως ογκώδη απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου που δεν χωρούν στους κάδους απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, στρώματα, κ.λπ. ενώ τα «πράσινα απόβλητα» αφορούν κυρίως κορμούς και κλαδιά.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021 και βρίσκονται σε εξέλιξη με ένα σημαντικό μέρος αυτών να έχει ολοκληρωθεί.
Ο αρχικός στόχος ήταν να υπολογίσουμε τις ποσότητες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, ώστε να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες του νησιού, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του κέντρου. Για να το πετύχουμε αυτό, ξεκινήσαμε με τη δημιουργία διαδρόμων για την αποσυμφόρηση του χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οργανωμένη διαλογή, μεταφορά και ανακύκλωση συγκεκριμένων αποβλήτων, ενώ άλλα αποθηκεύτηκαν με σκοπό την μελλοντική διαχείρισή τους.
Στο πρότυπο κέντρο προβλέπεται τα ογκώδη απόβλητα να διαχωρίζονται σε 8 κατηγορίες: ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, ξυλεία, ογκώδη πλαστικά, ελαστικά, μέταλλα, μπάζα και πράσινα απόβλητα. Μέρος αυτών, όπως για παράδειγμα έπιπλα, θα επισκευάζονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους τοπικά, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταφέρονται προς ανακύκλωση, είτε σε τοπικές μονάδες, είτε σε συνεργαζόμενες εταιρείες ανακύκλωσης στην Αττική.
Οι εργασίες συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς με την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των υποσυστημάτων του κέντρου, με σκοπό την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, ώστε η Κύθνος να αποτελέσει νησί «πρότυπο» στην διαχείριση και αξιοποίηση των ογκωδών και πρασίνων με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.