Ενημέρωση

Πολίτες και Μαθητές Συνεργούν για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας σε Νησιά

Πώς μπορεί το σχολείο να μετατραπεί σε εργαστήρι με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας;  Με ποιες τεχνικές αφομοιώνεται πιο εύκολα η γνώση και καλλιεργείται η οικολική συνείδηση; Πώς ο εκπαιδευτικός θα εφαρμόσει και θα εμπλουτίσει τις ιδέες του ως προς τις αλλαγές που αισιοδοξεί να πετύχει στο σχολείο αλλά και στην κοινότητα;

Περισσότεροι από 60 εκπαιδευτικοί σε 12 νησιά του Αιγαίου συμμετέχουν  στα πρακτικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  που διοργανώνει το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Κεντρικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από βιωματικές δράσεις που προσβλέπουν στην ουσιαστική ενδυνάμωση των κατοίκων των νησιών και περιλαμβάνουν κατασκευή φωτοβολταϊκού, κατασκευή ηλιακού φούρνου, εργαστήριο συλλογής και διαχείρισης βρόχινου νερού, μεταποίηση πλαστικών απορριμμάτων σε χρηστικά αντικείμενα, κατασκευή κομποστοποιητή και μακέτα επίδειξης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.