Ενημέρωση

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Εξαιρετικά εποικοδομητική ήταν η συζήτηση των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» στο κτίριο της ΜΟΔ Α.Ε. την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2018.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη στήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου STEPPING, όπου το ΕΠΕΓΑ προβλέπεται να εκπονήσει επενδυτικά σχέδια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων σε 10 νησιωτικούς Δήμους με τη χρήση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Μετά τις εισηγήσεις των διοργανωτών Κώστα Κομνηνού και Άλκηστης Φλώρου σχετικά με τους στόχους του STEPPING και τις δράσεις που θα υλοποιήσει το ΕΠΕΓΑ αλλά και μια σύντομη ανασκόπηση του εθνικού πλαισίου πολιτικής, όπως διαμορφώνεται μετά και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (νέες Οδηγίες για τη Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Απόδοση στα Κτίρια) ακολούθησε συζήτηση, η οποία ανέδειξε εμπόδια και προτεινόμενες λύσεις για την αξιοποίηση των ΣΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στο νησιωτικό χώρο. Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και παρουσιάζονται στο παράρτημα.

Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση φορέων από την κεντρική διοίκηση, παροχής τεχνικής υποστήριξης στο δημόσιο, την αγορά, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι στο πλαίσιο της συζήτησης ανακοίνωσαν σειρά πρωτοβουλιών επί του θέματος.

Από τη Γενική Δ/νση Ενέργειας του ΥΠΕΝ, η κα Σίτα ανακοίνωσε την άμεση σύσταση νέου μητρώου Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), όπου θα εγγράφονται εταιρείες με τουλάχιστον μια σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών ή ΣΕΑ στο ενεργητικό τους, ενώ θα δίνεται το περιθώριο σε εταιρείες που δεν έχουν κάνει ΣΕΑ να μπουν στο μητρώο αν έχουν ΣΕΑ εντός ενός χρόνου από δημοσίευση του ΦΕΚ.

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η κα. Χρυσού, σύμβουλος του Γενικού Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Κορκολή, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες του Υπουργείου για συγχρηματοδότηση ολιστικών παρεμβάσεων στο δημόσιο κτιριακό απόθεμα από εθνικούς πόρους και κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το νεοσύστατο Ταμείο Υποδομών είναι ένα δείγμα γραφής προς αυτή την κατεύθυνση.

Επί αυτού τοποθετήθηκε και το ΚΑΠΕ μέσω του κου Ιατρίδη, ο οποίος τόνισε τη δυνατότητα συνδυασμού ΣΕΑ και ΕΣΠΑ για επεμβάσεις σε διαφορετικά τμήματα του κτιρίου, π.χ. Η/Μ εγκαταστάσεις και κουφώματα/κέλυφος αντίστοιχα. Μάλιστα για την υποστήριξη των Δήμων στην υλοποίηση έργων με ΣΕΑ, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΙΤΠΔ) κος Βαρλαμίτης επανέλαβε τη δυνατότητα του Ταμείου να παρέχει εγγυήσεις ή/και δανειακά κεφάλαια στο Δήμο, στην περίπτωση που εκείνος αναλαμβάνει το κόστος της επένδυσης.

Από ΕΕΥ το παρών έδωσαν οι ΖΕΒ, Greenesco και EUDITI. Ο κος Παπαδόπουλος (ZEB) αναφέρθηκε στο υπό σύσταση συλλογικό όργανο εταιρειών ΕΕΥ με κώδικα δεοντολογίας και στις πρόσφατες Οδηγίες της EUROSTAT περί δυνατότητας μη εγγραφής των κεφαλαιακών ροών έργων ΣΕΑ στους ισολογισμούς των Δήμων προς διευκόλυνση των τελευταίων στην υλοποίηση τέτοιων έργων.

Η υλοποίηση πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων με ΣΕΑ αναδείχθηκε ως πλέον σημαντική, καθώς θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση και θεσμοποίηση των ρόλων των φορέων που εμπλέκονται σε έργα ΣΕΑ ενώ θα δοκιμασθούν τόσο οι εταιρίες όσο και οι υφιστάμενες διαδικασίες. Το ΕΠΕΓΑ πρότεινε τη δημιουργία μιας δομής που να συνδυάζει έναν σύμβουλο ανάπτυξης ΣΕΑ (EPC facilitator) σε εθνικό επίπεδο, πιθανά αυτό το ρόλο να παίξει το ΚΑΠΕ, και περιφερειακούς συμβούλους με αποκεντρωμένη δράση, οι οποίοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με την αγορά, τα Υπουργεία, τα πιστωτικά ιδρύματα, κοκ. για επιτάχυνση της υλοποίησης τέτοιων έργων.

Σε αυτό το σημείο τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος κος Πάντος και στελέχη της Μονάδας Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές και Απομακρυσμένες Περιοχές της ΜΟΔ, σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης των Δήμων και πριν το στάδιο της ωρίμανσης – στην επιλογή δηλαδή των πλέον κατάλληλων κτιρίων.

Τέλος, αναφορικά με την ομαδοποίηση (bundling) έργων, πιστωτικά ιδρύματα (ΤΠΔ, ΕΤΕ, Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων) και αγορά ΕΕΥ εστίασαν στην καλύτερη διαχείριση του ρίσκου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και την επίτευξη μεγαλύτερης επένδυσης ως τα πλέον θετικά σημεία αυτής της προσέγγισης. Η εν λόγω περίπτωση ενδιαφέρει ιδιαίτερα φορείς όπως το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ οι οποίοι από τη φύση τους δημιουργούν συνθήκες ομαδοποιήσεων προς επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Δεδομένης της εποικοδομητικής φύσης της συνάντησης και της ανάγκης για συντονισμό των δράσεων, το αμέσως επόμενο διάστημα ΔΑΦΝΗ και ΕΠΕΓΑ προγραμματίζουν εκ νέου συνάντηση των φορέων για ανασκόπηση των εξελίξεων και περαιτέρω συντονισμό των δράσεων.

Συμμετέχοντες:
Κώστας Κομνηνός, Άλκηστη Φλώρου, Σταμάτης Μαρτίνος, ΕΠΕΓΑ & Δίκτυο ΔΑΦΝΗ | Βίκυ Σίτα, Γιώργος Σουρής, Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γλυνός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας | Τζούλια Χρυσού, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης | Αγγελική Ιωακειμοπούλου, Φίλιος Σουργιαδάκης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» | Παναγιώτης Πάντος, Μαρία Πλυταριά, Ηλίας Κανελλόπουλος, Αντώνης Δραγανίγος, Γιάννης Αγαπητίδης, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | Μηνάς Ιατρίδης, Αργυρώ Γιακουμή, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας | Άρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παντελίδης, ΖΕΒ, Δημήτρης Κόλλιας, Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Greenesco, Εύα Αθανασάκου, Πλάτων Μπαλτάς, EUDITI | Κων/ντίνος Βαρλαμίτης, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | Γιάννης Παππάς, Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων, Λεωνίδας Καντουνάκης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας |

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ