Ενημέρωση

Συνάντηση εργασίας από τη Γραμματεία για την Καθαρή Ενέργεια με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ.

Στις 5 Απριλίου, η Γραμματεία για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρώπης διοργάνωσε συνάντηση εργασίας σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση των Ελληνικών νησιών.
Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ παρουσίασε το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στους τομείς της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας νέες πολιτικές και εργαλεία. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

  • Σύσταση και συμμετοχή σε Ενεργειακές Κοινότητες
  • Παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης βιοαποβλήτων
  • Αφαλάτωση με ΑΠΕ και ηλεκτροκίνηση για ευέλικτη διαχείριση φορτίου
  • Ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση φωτισμού, οδών και πλατειών
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.

Επίσης, έγινε παρουσίαση της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά» η οποία έχει συμβάλλει σημαντικά στην προβολή των νησιών ως προνομιακών πεδίων υλοποίησης έργων καινοτομίας και ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, όπου οι συμμετέχοντες φορείς έθεσαν το πλαίσιο αναφοράς σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση των νησιών στην Ελλάδα (τεχνικά, νομικά και θεσμικά θέματα | τεχνολογικές λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία | εμπειρία από νησιά όπως η Κρήτη, η Κύθνος, η Σίφνος, η Τήλος) έγινε ανοιχτή συζήτηση όπου τέθηκαν οι προβληματισμοί, οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες και τα μέσα ώστε Δήμοι, τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες των νησιών να συμπράξουν και μέσα από σταθερά βήματα να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.