Ενημέρωση

Το ΔΑΦΝΗ εθνικός συντονιστής της Πρωτοβουλίας CE4EUIslands

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το ΔΑΦΝΗ για τα επόμενα 4 χρόνια αναλαμβάνει τον ρόλο συντονισμού και προώθησης στην Ελλάδα των εργασιών της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά” συμμετέχοντας μαζί με 6 φορείς από όλη την Ευρώπη στην διαχείριση της Γραμματείας της πρωτοβουλίας.
Με το σύνθημα 30 για το 2030, ξεκινά η λειτουργία της 3ης φάσης της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας ορίζοντας στρατηγικό της στόχο για τα επόμενα 4 χρόνια την υποστήριξη 30 Ευρωπαϊκών νησιών, που θα επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία, τα οποία θα δεσμευθούν και θα επιδείξουν έμπρακτα την εφαρμογή μέτρων για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.
Η συμμετοχή του ΔΑΦΝΗ στη Γραμματεία εξασφαλίζει την ενεργή εκπροσώπηση της ελληνικής νησιωτικότητας προωθώντας μεταξύ άλλων:
  • Ουσιαστική ενίσχυση του διαλόγου της νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης με τους συλλογικούς φορείς, τους κατοίκους και την αγορά για το ενεργειακό μέλλον των νησιών.
  • Ενίσχυση της αποδοτικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση αλλά και τις αρχές διαχείρισης και ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον νησιωτικό χώρο.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα ελληνικά νησιά τα οποία θα επιλεγούν μεταξύ των 30 νησιών για την πλήρη καθαρή ενεργειακή μετάβασή τους.
  • Προώθηση νέων μοντέλων υλοποίησης έργων καθαρής ενέργειας μέσω συλλογικών σχημάτων, όπως των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ενισχύοντας το διαμοιρασμό των οφελών στις τοπικές κοινωνίες.
  • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης των νησιωτικών υποδομών, συνδυάζοντας τα έργα παραγωγής καθαρής ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας με τη διαχείριση αποβλήτων, υδάτων και μεταφορών σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.