Πολίτες και μαθητές συνεργούν για την παραγωγή πράσινης ενέργειας σε νησιά

Τίτλος πρόσκλησης: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων σχετικά με τον μετριασμό/ή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Διάρκεια έργου: Μάϊος 2019 – Αύγουστος 2020
Π/Υ: 49.676,80€
Ρόλος: Επικεφαλής έργου
Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο

Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν πρακτικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, σε συνεργασία με τους Δήμους που συμμετέχουν στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και με την ενεργό συμμετοχή πολιτών, δασκάλων και μαθητών των νησιών. Πηγή έμπνευσης αποτελεί το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Έξυπνα Νησιά» (“Smart Islands Education) που υλοποίησε το δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με την New Wrinkle και την Άγονη Γραμμή Γόνιμη το 2017.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα οργανωθούν από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με την επιστημονική υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Κεντρικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει μέσα από βιωματικές δράσεις που προσβλέπουν στην ουσιαστική ενδυνάμωση των κατοίκων των νησιών και περιλαμβάνουν: κατασκευή μικρών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή και αιολική), ηλιακού φούρνου και κομποστοποιητή , μακέτα επίδειξης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).