WISEGRID

Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID

Ευρείας κλίμακας επίδειξη ολοκληρωμένων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων για το Ευρωπαϊκό Έξυπνο Δίκτυο

To έργο WiseGRID έχει στόχο την έρευνα και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο επίδειξης εννέα καινοτόμων εφαρμογών που θα δοκιμαστούν, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1700 χρηστών, υπό πραγματικές συνθήκες σε πέντε πιλότους (διαχειριστές δικτύων και ενεργειακές κοινότητες) στην Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα σε δύο διαφορετικά πιλοτικά στα Μεσόγεια και την Κύθνο, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης του έργου με κύριο ρόλο την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κύθνου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών στο νησί, σε συνεργασία με το Δήμο Κύθνου, το Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Το νησί της Κύθνου έχει επιλεγεί ως ένα από τα πλέον κατάλληλα πεδία μελέτης και επίδειξης των λύσεων αυτών, καθώς πληροί μια σειρά από παραμέτρους όπως: το μικρό μέγεθος, τη γειτνίαση με την Αθήνα, που το καθιστούν εύκολα προσβάσιμο, το γεγονός ότι παραμένει ηλεκτρικά μη διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει  περιορισμούς στη διείσδυση ΑΠΕ, η χρήση των οποίων θα μπορούσε να μειώσει αισθητά το μεγάλο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το γεγονός ότι το νησί κατατάσσεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων τουριστικά, κάτι που αφήνει περιθώρια να δοκιμασθούν νέα μοντέλα ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία, την ανθεκτικότητα και την κυκλική οικονομία.

Επιπλέον η Κύθνος έχει μακρά ιστορία εφαρμογών αειφόρου ενέργειας, καθώς ήδη από το 1982 εγκαταστάθηκε εκεί το πρώτο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη. Ακολούθησαν δοκιμή και εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100kW με μπαταρίες, ενός υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από ανεμογεννήτρια 500kW, μπαταρίες και αυτόματο σύστημα ελέγχου και τέλος η ανάπτυξη ενός από τα πρώτα μικροδίκτυα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, μπαταρίες και εφεδρική ντιζελογεννήτρια.

Συγκεκριμένα στην Κύθνο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου ηλεκτρικού συστήματος που θα περιλαμβάνει:

 • προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και μονάδες φόρτισης
 • συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) σε δημοτικά κτίρια
 • εξοπλισμό βελτιστοποίησης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης
 • εξοπλισμό αυτοματοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρικού δικτύου ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές

Οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν σημαντικά την υποστήριξη της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου για την προώθηση του στόχου ανάδειξης της Κύθνου σε «Έξυπνο Νησί» που θα φιλοξενεί καινοτόμες εφαρμογές στο σύνολο των υποδομών, ένα έργο που έχει λάβει χρηματοδότηση και αναμένεται να ξεκινήσει το 2019. Εκτός της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, παράλληλα οι εφαρμογές αυτές θα καταστήσουν την Κύθνο προορισμό εκπαιδευτικού και επιστημονικού τουρισμού.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και επισκέψεων επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών οδηγώντας έτσι σε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης του νησιού.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, επιστημονικός σύμβουλος του οποίου είναι το ΕΠΕΓΑ, εγγυάται τη μεταφορά εμπειρίας και γνώσης που θα παράξει το WISEGRID στα νησιά – μέλη του, ωριμάζοντας τις συνθήκες για υλοποίηση και άλλων σημαντικών ερευνητικών έργων στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Διακρίσεις

Από την πρώτη χρονιά υλοποίησης, το έργο κατάφερε να αποσπάσει τρεις Ευρωπαϊκές διακρίσεις!

Στο ετήσιο Energy Infrastructure Forum που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη, το WiseGRID επελέγη ως το πλέον καινοτόμο έργο στην κατηγορία Technology & Design κερδίζοντας το Βραβείο “Good Practice of the Year”.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, το WiseGRID κέρδισε την ψήφο της κριτικής επιτροπής με το Βραβείο Καλύτερου Έργου Ενέργειας στην κατηγορία “Business” αλλά και την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών, αποσπώντας το Βραβείο Κοινού!

Εταιρικό σχήμα

 • null
  2016 - 2020
 • null
  17.500.000€
 • null
  21 εταίροι

Σχετικά νέα